ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้บริการในแอปพลิเคชันพอร์ทัลกลาง เพื่อประชาชน (Citizen Portal) หรือแอปพลิเคชันทางรัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0118)


29 Mar 66
22
1

DGA-66-0118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 66037345601
งบประมาณ 500,000.00 บาท
5 ครั้ง