ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับตรวจสอบและรายงานช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชัน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0115)


5 Apr 66
21
1

DGA-66-0115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 66037265916
งบประมาณ 6,500,000.00 บาท
10 ครั้ง