ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับบริการ DG-CLOUD ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/66/0127)


12 Apr 66
28
1

DGA-66-0127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 66037384579
งบประมาณ 13,500,000.00 บาท
17 ครั้ง