ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0113)


31 Mar 66
29
1

DGA-66-0113 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66037194231
งบประมาณ 2,706,250.00 บาท
17 ครั้ง