ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างบริการพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์สำรองข้อมูลภาครัฐของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0123)


27 Mar 66
18
1

DGA-66-0123 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66037274379
งบประมาณ 1,600,000.00 บาท
10 ครั้ง