ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0116)


24 Mar 66
11
1

DGA-66-0116 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66037155765
งบประมาณ 240,000.00 บาท