ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานสื่อสารสร้างการรับรู้ ระบบให้บริการ SME ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0110)


21 Mar 66
33
1

DGA-66-0110 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66037004116
งบประมาณ 1,391,000.00 บาท
8 ครั้ง