ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษา (MA) ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (SMART MEETING ROOM) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0109)


15 Mar 66
22
1

DGA-66-0109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 66027487216
งบประมาณ 450,000.00 บาท
2 ครั้ง