ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับผู้บริหารและนักพัฒนาระบบของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0100)


10 Mar 66
18
1

DGA-66-0100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 66027188437
งบประมาณ 600,000.00 บาท
4 ครั้ง