ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบ Cyber Security ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0104)


14 มี.ค. 66
11
1

DGA-66-0104 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66027343381
งบประมาณ 3,850,000.00 บาท
4 ครั้ง