ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สำหรับหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๒ (e-GEP#12) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0088)


20 Feb 66
26
1

DGA-66-0088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 66017589710
งบประมาณ 3,320,000.00 บาท
6 ครั้ง