ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (FIREWALL) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/66/0097)


21 Feb 66
35
1

DGA-66-0097 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66027026745
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
8 ครั้ง