ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0083)


21 ก.พ. 66
15
1

DGA-66-0083 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 6601726048
งบประมาณ 4,700,000.00 บาท
5 ครั้ง