ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่างานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารภายในพื้นที่ของสำนักงาน ระยะเวลา ๑๒ เดือน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0089)


17 Feb 66
21
1

DGA-66-0089 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66017597320
งบประมาณ 449,998.00 บาท
4 ครั้ง