ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการระบบจัดการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มแบบอัตโนมัติ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0073)


27 ม.ค. 66
16
1

DGA-66-0073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65127356156
งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
6 ครั้ง