ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องานซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์พกพา Smart Phones สำหรับใช้ในการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0086)


26 Jan 66
17
1

DGA-66-0086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งบประมาณ 56,575.00 บาท
3 ครั้ง