ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


23 Dec 65
19
1

DGA-66-0074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65127226532
งบประมาณ 337,500.00 บาท
6 ครั้ง