ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0077)


28 Dec 65
20
1

DGA-66-0077 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65127256162
งบประมาณ 9,930,000.00 บาท
10 ครั้ง