ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0077)


28 ธ.ค. 65
8
1

DGA-66-0077 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65127256162
งบประมาณ 9,930,000.00 บาท
4 ครั้ง