ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย พร้อมจัดซื้อฟังก์ชั่นซอฟแวร์ระบบป้องกันภัยคุกคามทางด้านเครือข่ายสารสนเทศ และ ต่ออายุการดูแลอุปกรณ์ไฟล์วอล์
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0072)


22 Dec 65
27