ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0071)


22 Dec 65
17
1

DGA-66-0071 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65127174844
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
6 ครั้ง