ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างผลิตอุปกรณ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริการระบบบริหารงานและให้บริการประชาชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0076)


21 Dec 65
9
1

DGA-66-0076 ประกาศผู้ชนะ

งบประมาณ 43,720.20 บาท