ประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยบริหารจัดการ Active Directory และรองรับการบริหารจัดการ Office 365 แบบรายปี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0069)


19 ธ.ค. 65
6
1

DGA-66-0069 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65127102917
งบประมาณ 420,000.00 บาท