ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(DGA/66/0053)


16 Dec 65
23
1