ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(DGA/66/0053)


16 ธ.ค. 65
9
1