ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์ข้อมูล (DATA CENTER) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0061)


13 Dec 65
27
1

DGA-66-0061 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65117466325
งบประมาณ 5,500,000.00 บาท
5 ครั้ง