ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดเก็บสิ่งของทูลเกล้า ฯ ถวาย และ ระบบพิพิธภัณฑ์ กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0059)


30 Nov 65
11
1