ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระดานอัจฉริยะ (Interactive Touch Screen) สำหรับศูนย์การอบรมแม่เหียะ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(DGA/66/0050)


15 Nov 65
14
1

66-0050 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65117024739
งบประมาณ 250,000.00 บาท
3 ครั้ง