ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานต่ออายุโดเมน สำหรับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ โดเมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0067)


6 Dec 65
13
1

DGA-66-0067 ประกาศผู้ชนะ

งบประมาณ 56,680.00 บาท
2 ครั้ง