ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0055)


29 Nov 65
28
1

DGA-66-0055 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65107361034
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
4 ครั้ง