ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อและอนุญาตใช้สิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Visual Studio Professional with MSDN สำหรับการพัฒนาระบบของ สพร.  โดยวิธีคัดเลือก (DGA/66/0040)


15 Nov 65
15
1

DGA-66-0040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65107059996
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
6 ครั้ง