ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิระบบบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0052)


14 Nov 65
16
1

DGA-66-0052 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65107373229
งบประมาณ 3,500,000.00 บาท
5 ครั้ง