ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบต้นแบบการลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain-based e-Voting) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0245)


31 Oct 65
55
1

DGA-65-0245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65097691206
งบประมาณ 936,000.00 บาท
14 ครั้ง