ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานจ้างครงการพัฒนาระบบให้บริการลงนามอิเล็กทรอนิกส์บนเอกสารสำคัญทางการศึกษาและหนังสือราชการแบบรวมศูนย์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0228)


27 Oct 65
36
1

DGA-65-0228 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65097179145
งบประมาณ 5,360,000.00 บาท
11 ครั้ง