ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์สนับสนุนชั้น ๑๘ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0047)


28 ต.ค. 65
4
1

DGA-66-0047 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65107184899
งบประมาณ 160,000.00 บาท