ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดอบรมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0240)


17 Oct 65
14
1