ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565 หรือ Digital Government Awards 2022 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0220)


17 Oct 65
70
1

DGA-65-0220_2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65097406021
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
16 ครั้ง