ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0021)


17 ต.ค. 65
6
1

DGA-66-0021 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65097079924
งบประมาณ 660,400.00 บาท
2 ครั้ง