ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา (MA) ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ Cloud ของบริการ DG-Cloud สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (ครั้งที่ 3) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/65/0151)


12 Oct 65
48

1

DGA-65-0151_3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65087428271
งบประมาณ 5,400,000.00 บาท
16 ครั้ง