ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานภายในกรมอนามัย (Intranet) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0022)


10 ต.ค. 65
27
1

DGA-66-0022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65097190281)
งบประมาณ 395,325.00 บาท
2 ครั้ง