ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างอำนวยความสะดวกและบริการงานด้านอาคารสถานที่ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0017)


30 Sep 65
11
1