ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบ Active Directory (AD) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0003)


27 ก.ย. 65
5
1