ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/65/0091)


8 Feb 65
8
1

DGA-65-0091_2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65017340868
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท