ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบ Cyber Security ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0069)


11 Jan 65
13
1

DGA-65-0069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64117441396
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
2 ครั้ง