ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการวงจรสื่อสารบริการวงจรสื่อสารเช่า (MPLS) สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0030)


29 Sep 65
15

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

DGA-66-0030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65097528686
งบประมาณ 179,760.00 บาท
1 ครั้ง