ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการวงจรสื่อสารและระบบประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0027)


29 Sep 65
22
1

DGA-66-0027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65097490223
งบประมาณ 5,878,152.00 บาท
4 ครั้ง