ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0019)


23 Sep 65
17

1

DGA-66-0019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65097163557
งบประมาณ 1,638,000.00 บาท
3 ครั้ง