ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิท้ล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0014)


23 Sep 65
13
1

DGA-66-0014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65097141724
งบประมาณ 114,312.00 บาท