ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรถยนต์ (รถตู้) ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๔ คัน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0007)


26 Sep 65
19

1

DGA-66-0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65097032136
งบประมาณ 2,400,000.00 บาท