ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์และปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบ WiFi สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0241)


21 ก.ย. 65
21
1

DGA-65-0241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65087676293
งบประมาณ 499,690.00 บาท
8 ครั้ง