ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการในรูปแบบ Software as a Service ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0036)


29 ก.ย. 65
7
1

DGA-66-0036 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 65097597395
งบประมาณ 14,143,900.00 บาท
4 ครั้ง