ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของ สป.อว. (อาคารพระจอมเกล้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0031)


29 Sep 65
14
1

DGA-66-0031 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๕๓๔๓๕๓
งบประมาณ 725,000.00 บาท